Co to jest utlenianie anodowe
Jun 14, 2018

Utlenianie anodowe (utlenianie anodowe):

金属 或 合金 的 的 的 的 铝 铝 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 由于 由于 由于 由于 的 的 的 的 的 在 在 阳极 阳极 阳极 阳极 阳极 阳极 一层 一层 的 的 的 的 的 的 的 阳极 阳极特别 指明, 通常 是 指 硫酸 阳极 氧化.

Elektrochemiczne utlenianie metalu lub stopu. Aluminium i jego stop w odpowiednim stanie elektrolitu i specjalnej technologii, ze względu na wpływ podciśnienia, w produktach aluminiowych (anoda) na warstwie procesu tworzenia filmu tlenkowego. Oksydacja anodowa i jeśli nie jest określona, zwykle odnosi się do anodowania kwasem siarkowym.

为了 克服 铝 合 合金 合金 耐, 耐 磨损 性 等 的 的 的 的 扩大 扩大 的 延长 延长 延长 延长 延长 表面 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的成功 的.

W celu przezwyciężenia niedoborów twardości powierzchniowej stopu aluminium, odporności na ścieranie itd., Rozszerzyć zakres zastosowania, przedłużyć żywotność, technologia obróbki powierzchni stała się nieodzownym elementem zastosowania stopu aluminium, a technologia utleniania anodowego jest obecnie najczęściej używany i najbardziej udany.

 

Anodowe utlenianie aluminium jest rodzajem procesu utleniania elektrolitycznego, w tym procesie powierzchnia aluminium i stopów aluminiowych jest zwykle przekształcana w warstwę filmu tlenkowego, ta folia ma właściwości ochronne, dekoracyjne i inne właściwości funkcjonalne. Anodowe utlenianie z definicji aluminium obejmuje tylko wytwarzanie tej części procesu anodowego filmu tlenkowego.

将 金属 或 的 的 的 作为 作为 样 采用 的 的 的 的 的 表面 表面 表面 金属 金属 金属 薄膜 表面 表面 状态 的 的 如 如 如 如 提高 提高 提高 提高 提高 提高 提高 提高 提高 提高, 如 耐 腐蚀性保护 金属 表面 等. 例如 铝 阳极 氧化, 将 铝 及其 合金 置于 相应 电解液 如 如 阳极 阳极 在 在 在 在 在 外加 外加 电流 下 进行 进行 进行 进行 进行 的 的 的 的 的 的 表面 表面 进行 进行~ 形成 氧化铝 薄层, 其 厚度 为 5 ~ 30 微米, 硬 质 阳极 氧化 膜 可达 25 ~ 150 微米. 阳极 氧化 的 的 的 提高 提高 提高 提高 提高 可达 可达 250 ~ 500 20 / 平方 毫米, 良良 的 性 硬 硬 硬 硬 高达 高达 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 高达 0.0 ω 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω不 氧化 氧化 膜 具有 具有 大量 的 微孔, 可 吸附 各种 润滑剂, 适合 制造 发动机 气缸 或 其他 耐磨 零件 膜 膜 膜 吸附 能力 强 可 着色 成 各种 观 艳丽 的 色彩. 有色金属 或其 合金 (如 铝, 镁 及其 合金 等) 都可 进行 阳极 氧化 处理, 这种 方法 广泛 用于 机械 零件, 飞机 汽车 部件, 精密 仪器 及 无线电 器材, 日用品 和 建筑 装饰等 方面.

Części metalowe lub stopowe jako próbki dodatnie, stosując metodę galwanizacji w celu wytworzenia filmu tlenkowego na powierzchni. Folia z tlenku metalu zmieniła stan powierzchni i jej właściwości, takie jak zabarwienie powierzchni, polepsza odporność na korozję, zwiększoną odporność na zużycie i twardość, ochronę powierzchni metalu. Na przykład, anodowane aluminium, aluminium i jego stop są ułożone w odpowiednim elektrolicie (takim jak kwas siarkowy) jako anoda, w szczególności w warunkach i przy prądzie zewnętrznym, elektrolizy. Anodowe aluminium lub jego utlenianie stopu, tworzenie warstwy tlenku glinu na powierzchni, grubość wynosi od 5 do 30 mikronów, twarde anodowe błony oksydacyjne mogą osiągnąć 25 ~ 150 mikronów. Anodowane aluminium i jego stop, poprawiają twardość i odporność na zużycie, do 250 ~ 500 kg / mm2, dobra odporność termiczna, wysoka temperatura topnienia 2320K twardej anodowej folii oksydacyjnej, dobra izolacyjność, wysokie napięcie przebicia do 2000V, poprawiają korozję odporność, mgła solna w Omega = 0,03NaCl po tysiącach godzin braku korozji. Ma dużą liczbę porowatych warstw tlenku, może wchłaniać wszelkiego rodzaju smary, odpowiednie do produkcji cylindrów silnika lub innych części zużywających się; Mikroporowata zdolność adsorpcji membrany może być barwiona w różnych pięknych, jasnych kolorach. Metale kolorowe lub ich stopy (takie jak aluminium, magnez i jego stopy) mogą być anodowane, metoda ta jest szeroko stosowana w częściach maszyn, samolotach, częściach samochodowych, precyzyjnych instrumentach i sprzęcie radiowym, codziennych potrzebach i dekoracji budynków itp.

一般 来讲 阳极 都是 或者 铝合金 当作 阳极, 阴极 则 选取 铅板, 把 铝 和 铅板 一起 放在 水溶液, 这 里面 有 硫酸, 草酸, 铬酸 等, 进行 电解, 让 铝 和 铅板的 的 形成 一种 氧化 膜. 在 这些 酸 中, 最为 广泛 的 的 用 硫酸 的 的 的 的.

Ogólnie rzecz biorąc, anoda jest wykonana z aluminium lub stopu aluminium jako anody, katoda jest wybierana do prowadzenia, aluminium i prowadzić je w wodnym kwasie siarkowym, kwas szczawiowy, tam, kwas chromowy, elektrolizy, niech powierzchni aluminium i ołowiu, aby utworzyć film tlenkowy. W tych kwasach jest najczęściej stosowanym utlenianiem anodowym kwasu siarkowego.

作用 防护 防护 性 装饰 性 绝缘 提高 提高 与 的 的 的 的 提高 无机 无机 覆盖 的 的 的 的 力 开发 的 的 的 功能

Efekt: w połączeniu z innymi funkcjami w rozwoju ulepszonej siły adhezji i nieorganicznej powłoki ochronna dekoracyjna izolacja zwiększona powłoką organiczną