Wiedza o płycie PCB
Apr 12, 2016

Istnieje kilka metod klasyfikacji dla miedziowanych deski. Poprzez zwiększenie materiałów, można podzielić na: papierowe, szklane włókna tkaniny, kompozytowe (CEM serii), wielowarstwowe podłoża i podstawy specjalnych materiałów (takich jak ceramika, metal rdzeń)-pięć. Za pomocą żywicy klejącej klasyfikacji różnych wspólnych papierowych WIK. : Fenol-formaldehydowa (XPc, XxxPC, FR-1, FR 12 itp), epoksydowe żywicy (FE 13), żywica poliestrowa i innych typów. Wspólnej epoksydowych włókna szklanego przewodów CCL (FR 14, FR-5), który jest obecnie najczęściej stosowany Typ przewodu włókna szklane.